ידידה

רשמת מידע
רפואי מוסמכת

הספר מזכירות רפואית

הספרים מזכירות רפואית ומינוח רפואי למזכירה רפואית

אוסף נהלים וחוקים, הראשון מסוגו בארץ, לסיוע בעבודה שוטפת של מזכירות רפואיות: ארגז הכלים שלך בניהול מרפאה או משרד רפואי תקניים.

ספרות מקצועית חובה לכל מרצה, לכל תלמיד, לכל עוסק בתחום. מטרת הספרות המקצועית לשמש כלי עבודה והעברת מידע מקצועי זמין ועדכני. 

עלות כל ספר 50 ₪ + משלוח 15 ₪. לרכישה צרו קשר

דף הבית > שאלות ותשובות > כיצד מעבירים מידע רפואי?


העברת מידע רפואי

מאת ידידה גבאי

כל פנייה לקבלת מידע תלווה בבקשה מפורטת עם כתב ויתור על סודיות רפואית.

מי פטור מהצגת כתב ויתור?

 • המטופל עצמו
 • רופא מטפל במוסד או במרפאה
 • בית משפט
 • פקידת סעד לסדרי דין

מי חייב להציג כתב ויתור על סודיות רפואית?

 • רופא פרטי
 • מטופל המבקש להעביר לידי גורמים כלכליים: ביטוח לאומי, מס הכנסה, בנקים, עירייה וכו'
 • עו"ס
 • גורמים מבית ספר כולל יועצת
 • עו"ד וחברות חקירה: בפנייתם יציגו בקשה ברורה, עם כתב ויתור על סודיות רפואית, ועם ייפוי כוח מטעם המטופל

כיצד מעבירים מידע רפואי לגורמים מטפלים?

 • עם הערת בקשה לשמור על חיסיון המידע
 • מציינים כתובת מלאה ומדויקת כולל שמו של בעל התפקיד מקבל המידע
 • במעטפה אטומה שנרשם עליה כי החומר חסוי

העברת מידע רגיש (פסיכיאטריה, אונקולוגיה איידס וכדומה)

 • כרוכה בבקשה מפורטת ומפורשת איזה מידע נדרש ומידת החשיפה, והצגת כתב ויתור על סודיות רפואית-תקף.
 • כאשר בתיעוד קיים מידע הנוגע לאחרים, יש להקפיד שהמידע לא יימסר, כאשר לא ניתן להפריד פיזית את הרישומים, יש למחוק, מההעתק, את פרטיו המזהים של האחר שלא נתן ויתור על סודיות רפואית, זאת טרם מסירת המידע המבוקש תוך הוספת הערה כי הפרטים שנמחקו אינם נוגעים למטופל עצמו.
 • העברת מידע למטופל, באמצעות הדואר, ייעשה במעטפה לא מזוהה.
 • העברת מידע לבקשת מטופל לגורמים מטפלים לציין מפורשות למי מיועד.

האם יש ליידע את המטופל על העברת מידע אודותיו?

 • מידע המועבר לגורמים ציבוריים, על-פי חוק, יובא לידיעת המטופל.
 • יש להעביר רק את הנדרש, ולבעל התפקיד המוסמך לקבלו, תוך דגש ודרישה להמשך לשמור על חיסיון המידע, ולהחזיקו בנפרד, בתיק שאינו נגיש לכל יד, ואם אין צורך במידע לאחר השימוש בו להחזירו לשולח, לצורך השמדתו.

איך מפנים לבדיקות במכונים השונים?

 • עם מכתב רפואי מפורט המסביר את הבקשה והפניה
 • עם טופס 17, התחייבות לתשלום
 • מאושפז הנשלח מטעם המחלקה, לביצוע בדיקה, אינו צריך להציג התחייבות כי נכלל בחיוב האשפוז
 • פנייה להמשך טיפול ומעקב
 • לרופאים עצמאיים ורופאים בקהילה ניתן לקבוע תור דרך מוקד תורים של הקופה
 • הפנייה למרפאות אמבולטוריות בשטח בית החולים מצריכה מכתב רפואי המסביר את תוכן הבקשה וטופס התחייבות לתשלום

 היגדי חובה בהעברת תיעוד רפואי

על טופס בקשת מטופל:

לעיל בקשתה/ו של  אודה על התייחסותך לבקשתו (נא סמן בעיגול את תשובתך)
 אם כמטפל הגעת למסקנה כי אין למסור לחולה מידע רפואי מאחר והוא עלול לגרום נזק לבריאותו הגופנית או הנפשית, יהא עליך לפנות לועדת אתיקה שמתנהלת בביה"ח ולבקש את אשורה לכך (סעיף 18ג'-ה' לחוק זכויות החולה 1996)

 

על טופס העברת מידע בדואר:

לידיעתך: "המסמכים המצ"ב מכילים מידע שהעברתו למטופל עלולה לגרום נזק לבריאותו הנפשית. העברת מידע זה ללא התייעצות עם גורם רפואי מוסמך או בניגוד להנחיות, היא על אחריות המעביר. המידע במסמכים אלו מוגן לפי "חוק הגנת הפרטיות" המוסרו שלא כדין עובר עבירה".

 

על טופס נלווה לפקס:

המידע הכלול בהודעת פקסימיליה זו ונספחיה כפוף לחיסיון רופא-מטופל ונועד רק לשימושו של האדם הנזכר לעיל (להל"ן הנמען). אם אינך הנמען הננו מודיעים לך בזאת כי כל שימוש, פרסום או העתקה של הודעה זו ונספחיה אסורים בהחלט. אם קבלת הודעה זו בטעות, נא הודיענו מיד בטלפונים שבכותרת.

 

 

ידידה © 2007-2010 | XHTML | CSS | מפת אתר