ידידה

רשמת מידע
רפואי מוסמכת

הספר מזכירות רפואית

הספרים מזכירות רפואית ומינוח רפואי למזכירה רפואית

אוסף נהלים וחוקים, הראשון מסוגו בארץ, לסיוע בעבודה שוטפת של מזכירות רפואיות: ארגז הכלים שלך בניהול מרפאה או משרד רפואי תקניים.

ספרות מקצועית חובה לכל מרצה, לכל תלמיד, לכל עוסק בתחום. מטרת הספרות המקצועית לשמש כלי עבודה והעברת מידע מקצועי זמין ועדכני. 

עלות כל ספר 50 ₪ + משלוח 15 ₪. לרכישה צרו קשר

דף הבית > שאלות ותשובות > כיצד נוהגים בעת הפניית בקשה, מהמשטרה, לקבלת מידע רפואי?


כיצד נוהגים בעת הפניית בקשה, מהמשטרה, לקבלת מידע רפואי?

מאת ידידה גבאי

?כיצד לנהוג כאשר מופיע שוטר ומציג בקשה, בחתימת סנ"צ, לקבל מידע רפואי על מטופל השוהה במחלקה

תשובה ליפעת: ראשית להפנותו למחלקה בבית החולים המטפלת בהעברת מידע לגורמי חוץ. עושה תפקיד רגיש זה יש לו סמכויות וידע לנהל את הליכי העברת המידע לגורמים דורשים.

לעצם הצגת בקשה מן המשטרה, הליך הצגת הבקשה נעשה ע"פ חוק: "מסירת מידע לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה או לכל קצין אחר המורשה בכתב, החוקר עבירה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)" , החוק לא מציין את היקף המידע שיש לחשוף.

יש הסוברים שעצם הגשת תלונה (או הגשת תביעה ברשלנות כנגד מטפל)זה אקט של ויתור על סודיות רפואית. לעניין זה אין בסיס בחוק ויש לנהוג זהירות יתר. במקרים אלו מקובל לבקש מהמטופל לחתום על כתב ויתור על הסודיות הרפואית. או להדריכו בעת מסירת המידע על ידו.

בעיקרון, יש להעביר את האחריות להעברת המידע והצגת תיעוד נדרש לידי המטופל עצמו, זה אקט תרבותי-חינוכי, זוהי האחריות שלו לנהל את העברת המידע הנוגע לענייניו, ולטעמי גם כאשר קיימת דרישה מטעם בית המשפט. ראוי שבית המשפט ינהג בנורמה של יידוע האדם בנוגע לצורך בחשיפת סודו הרפואי, ידרוש ממנו להציגו או יבקש את רשותו לפנות ולקבל עותק של תיקו הרפואי, יהיו מקרים בודדים אשר בית המשפט יצטרך לאכוף את דרישתו לגילוי המידע כאשר האדם יסרב ולבית המשפט תהיה עילה מכרעת לקבל זאת.

ידידה © 2007-2010 | XHTML | CSS | מפת אתר