ידידה

רשמת מידע
רפואי מוסמכת

הספר מזכירות רפואית

הספרים מזכירות רפואית ומינוח רפואי למזכירה רפואית

אוסף נהלים וחוקים, הראשון מסוגו בארץ, לסיוע בעבודה שוטפת של מזכירות רפואיות: ארגז הכלים שלך בניהול מרפאה או משרד רפואי תקניים.

ספרות מקצועית חובה לכל מרצה, לכל תלמיד, לכל עוסק בתחום. מטרת הספרות המקצועית לשמש כלי עבודה והעברת מידע מקצועי זמין ועדכני. 

עלות כל ספר 50 ₪ + משלוח 15 ₪. לרכישה צרו קשר

דף הבית > הספר מזכירות רפואית > פרק ראשון: המזכירה הרפואית


פרק ראשון: המזכירה הרפואית

מאת ידידה גבאי

חלק א: רקע היסטורי כללי על המקצוע מזכירות רפואית.


רקע

תפקיד המזכירה הרפואית התגבש בשנות ה-60 כתוצאה ממחסור בכוח אדם רפואי ובצוות סיעודי בבתי החולים. הסקטור הסיעודי, בנוסף לתפקידיו, נשא גם בנטל התפקידים האדמיניסטרטיביים, התעסוקה גזלה זמן איכות על חשבון הטיפול בחולה, תוך כדי טיפול היה צורך לתת מענה לקריאות הטלפון, להתייחס לקהל הפונים, למלא טפסים ולשמש כמוקדני קבלה. הרופאים, שלצורך האיבחון וקבלת תמונה כללית רחבה, זקוקים למידע נוסף, עסקו באיסוף מידע ומעקב אחר קבלתו מגורמים מטפלים, לצורך הכנת תכתובת, הכנת תעודות רפואיות ומעורבות במחקרים, היו זקוקים ליד תומכת ומארגנת.

ב-1964 התגבשה דעה שנוכחות מזכירה רפואית במחלקות תשחרר את הצוות הרפואי מעבודה מנהלית משרדית. הגדרת תפקידי המזכירה הרפואית התגבשה בהתייעצות עם הצוותים, ובמרוצת הזמן התפקיד העמיק והקיף נושאים ותחומים נוספים. התפתחות המשרד הממוחשב והטכנולוגיה המקדמת לא מאפשרים ביטול פונקציה זו, חשיבות נוכחותה מתחדדת עם יישום חוקים מתקדמים במערכת הבריאות ובקרה יזומה של מבקר המדינה בנושא ניהול סביבת עבודה רפואית תקנית.

תחום עיסוק המוכר כמקצוע

מזכירה רפואית היא עיסוק המוגדר כמקצוע ומחייב תעודת הסמכה לעסוק בתחום. קבלת הכרה מטעם משרד העבודה בשיתוף משרד הבריאות כרוכה במבחן מוגדר.

הכשרה מקצועית

מטרת ההכשרה להקנות כלים לניהול וארגון סביבת עבודה רפואית, לימוד בסיסי של מונחי יסוד מדעיים ורפואיים, הכרת חוקים ונהלים שמערכת הבריאות מתנהלת על פיהם, הכשרה לעבוד עם נזקקים לשירותי בריאות ולעבוד לצד צוות רפואי רב תחומי.

המשרד הרפואי

סביבת עבודה בה מתקיימת פעילות רפואית או מדעית, המשרד הרפואי, נותן שירותים רפואיים לנזקקי בריאות בהתאם לחוק הבריאות הממלכתי 1994 ועל פי עקרונות חוק זכויות החולה 1996. המשרד הרפואי מתנהל בהתאם לנהלים וחוקים הנקבעים מטעם משרד הבריאות, נוהלי הקופות המבטחות, הוראות והנחיות של הצוות המקצועי ועל פי כללי האתיקה הרפואית וחוקי יסוד בנוגע לכבוד האדם וצנעת הפרט, ובהתאם לקריטריונים מתחום יחסי האנוש.

המזכירה הרפואית מרכזת את הפעילויות והנושאים הארגוניים במשרד רפואי, תפקידה מרכזי וחשוב מהיבט התייעלות השירות וניהול התיק הרפואי. ידע והבנה של נהלים, חוקים ואתיקה רפואית מאפשרים עבודה תקנית מול קהל תובעני המודע לזכויותיו. הכרת מושגים ומונחים רפואיים, טרמינולוגיה רפואית, מסייעים בהבנת מהלכי טיפול ומסמכים רפואיים, בהדפסתם ובניהול דיאלוג עם עמיתים לעבודה, בכללם ניהול רשומות רפואיות. ניהול משרד רפואי מודרני דורש הכשרה ומיומנות מקצועית גבוהה, שימוש בטכנולוגיות ממוחשבות ובתוכנות ניהול מתקדמות. כלים אלו מאפשרים לה מתן שירות יעיל ברמה מקצועית ביחידות רפואיות לסוגיהן: מחלקות בבית חולים, מרפאות קהילתיות, מרפאות חוץ של בית חולים, קליניקות פרטיות, מעבדות ומכוני מחקר.

אופציות עבודה ומסלולי קידום

במערכת הרפואית מגוון תפקידים ומסלולי קידום למזכירה רפואית, במחלקות האשפוז, ביחידות השונות, במכונים, במעבדות מחקר, בועדות רפואיות, במשרדי ההנהלה הרפואית, ובמחלקת התיעוד הרפואי. המערכת מעסיקה מזכירות רפואיות, בקרות איכות התיעוד, ראשי צוות, מסמלות רפואית, רשמות מידע רפואי מוסמכות ומנהלות מאגר רפואי בעלות הסמכה. אופציות העסקה נוספות בקהילה, אצל רופאים עצמאיים ובמוסדות פרטיים, סיעודיים כרוניים וגריאטריים, פתוחים בפני קהיליית המזכירות הרפואיות.

המשך: פרק ראשון: מקומות תעסוקה למזכירה הרפואית

 

ידידה © 2007-2010 | XHTML | CSS | מפת אתר