ידידה

רשמת מידע
רפואי מוסמכת

הספר מזכירות רפואית

הספרים מזכירות רפואית ומינוח רפואי למזכירה רפואית

אוסף נהלים וחוקים, הראשון מסוגו בארץ, לסיוע בעבודה שוטפת של מזכירות רפואיות: ארגז הכלים שלך בניהול מרפאה או משרד רפואי תקניים.

ספרות מקצועית חובה לכל מרצה, לכל תלמיד, לכל עוסק בתחום. מטרת הספרות המקצועית לשמש כלי עבודה והעברת מידע מקצועי זמין ועדכני. 

עלות כל ספר 50 ₪ + משלוח 15 ₪. לרכישה צרו קשר

דף הבית > הספר מזכירות רפואית > פרק ראשון: סקירת תפקידי המזכירה הרפואית


פרק ראשון: סקירת תפקידי המזכירה הרפואית

מאת ידידה גבאי
אינדקס המאמר
פרק ראשון: סקירת תפקידי המזכירה הרפואית
עמוד 2
כל הדפים

חלק ה: סקירת ראשונית של תפקידי המזכירה הרפואית במחלקות השונות במערכת הבריאות, בלשכת מנהל בית החולים, במחלקת אישפוז, בבית חולים פסיכיאטרי, במינהלת חדרי ניתוח, במכונים, במחלקת תיעוד ורישום רפואי ובמרפאה.


למזכירות רפואיות מגוון תפקידים במערכת הבריאות, תפקידן המרכזי מכוון לניהול התיק הרפואי, לקשר ולסייע בניהול הטיפול השוטף סביב המטופל, עבודות משרדיות ודיווחים המתבקשים בהתאם לסמכויות ובהתאם לחוק.

מנהלת לשכה

מזכירה בלשכת מנהל בית החולים מעורבת בכל הפעילות המשרדית היומיומית, משמשת כמזכירה אישית ונותנת מגוון שירותים לציבור הפונים למשרד.

תכתובת ומענה לפניות

מעורבת במתן מענה, בכתב ובטלפון, לפניות המופנות למנהל הרפואי.

הכנת לוח תורנויות

שותפה בהכנת לוח תורנויות לרופאים המתמחים בבית חולים.

ניהול יומן פגישות

מנהלת יומן פגישות של המנהל הרפואי.

דוברת

בבית חולים קטן משמשת גם כדוברת המוסד.

מרכזת תלונות

מרכזת את הטיפול בתלונות החולים ובני משפחתם, אוספת אינפורמציה מן היחידות המתאימות ומכינה את הנדרש לטיפולו של המנהל הרפואי.

מעורבת באספקט מדיקולגלי

 • נמצאת בקשר עם ועדות הפועלות בבית חולים מטעם המנהל הרפואי או מטעם משרד הבריאות.
 • משתתפת בועדות רפואיות שונות ובישיבות המתקיימות בחדר המנהל, רושמת פרוטוקולים.

מרכזת את תיקיית החוזרים

מרכזת ומקטלגת את תיקיית החוזרים של המנהל הרפואי, ומאתרת בעת הצורך. כיום החוזרים מתנהלים במחשב.

מרכזת את נושא השתלמות
רפואית

מכינה תוכנית עבודה לישיבות מנהלי מחלקות, שותפה בתכנון לוח זמנים להרצאות לכלל צוות בית החולים, מזמינה מרצה-אורח, מתאמת "הצגת מקרים לדיון" עם המחלקות על פי תורן. אחראית על תיאום, ארגון ומשלוח הזמנות לפי התוכנית.

מזכירה רפואית במחלקת אשפוז

המזכירה הרפואית במחלקה ממלאת תפקיד מעניין ובעל אתגר, מקצועה נושק לצוותים רבים במערכת, בעבודתה השוטפת היא מטפלת בנושאים רגישים ושונים, והיא נדרשת לדיסקרטיות כלפי הפונים למחלקתה. על פי רוב היא עובדת יחידה ואין לה עם מי לחלוק בנטל, מה שלא תספיק תצטרך לעשות מאוחר יותר.

בעת קבלת חולה למחלקה, היא מבצעת קבלה משרדית. בתיק ממוחשב עליה להשלים את פרטיו האישיים והדמוגרפיים. בתיק ידני מטפלת בטפסים, מכינה קלסר אשפוז לרכוז רשומתו הרפואית, מסמכים שהביא ותיעוד מהלך האשפוז, האבחנות והרגישיות וכל פרט שיכול לסייע לרופא המטפל, בדיקות ופעולות שיעבור, תשובות מעבדה ויועצים. באחריותה להביא, מן הארכיון הרפואי, תיקי אשפוז קודמים, אם קיימים. מוסיפה את שמו ללוח מאושפזים במחלקה לפי החדר בו מאושפז, ומוסרת לכל מאושפז חוברת אוריינטציה כללית ופירוט הנהלים של המחלקה.

בעת שחרור החולה היא מרכזת את כל התיעוד הרפואי שהצטבר במהלך האשפוז, אוספת מהצוות המטפל מסמכים הקשורים בו ומסדרת את הגיליון הרפואי על פי סדר רצוי, ומורידה את התיק הרפואי להמשך טיפול במחלקה למידע ורישום רפואי. עליה להקפיד במסירת מכתב שחרור רפואי ודו"ח סיכום האשפוז לידי המטופל.

במוסדות בהם מנהלים תיק רפואי ממוחשב, התיק מובנה, זמין, עדכני וקריא, לתוכו סורקים את המסמכים שהובאו ממקורות אחרים. החוק מחייב לשמור מסמך מקורי ומסמך נושא חתימות, לשם כך עדיין מנהלים תיק ידני, בו מתייקים את התיעוד, תכתובות ותשובות מהמקורות השונים, וסכום האשפוז נושא חתימות. המזכירה הרפואית מעורבת בפתיחת התיק, עליה לבדוק שהפרטים האישיים והדמוגרפים מלאים, שמספר הקבלה של האשפוז נקלט בתיק, שתאריכי הקבלה והשחרור מעודכנים. בסיום האשפוז מורידה את התיק לארכיון זמני עד לסיום כתיבת סיכום האשפוז על ידי המטפל והחתמתו בידי רופא בכיר.

בעבר הטילו על המזכירה הרפואית את תפקיד מסירת המידע הרפואי למשפחות החולים, הרופאים סברו שבתחילת האשפוז זה יפחית את השאלות הרבות מצד בני המשפחה. חוק זכויות החולה 1996, הסדיר נושא זה והטיל על הצוות המטפל את חובת מסירת המידע בהתאם לסמכויותיו.

קבלת חולה לאשפוז במחלקה

מזכירה רפואית

 • בקבלת חולה בשעות עבודתה, המזכירה קולטת את פרטיו ופותחת עבורו תיק אשפוז. בהעדרה פעולה זו מבוצעת על ידי הצוות הסיעודי במחלקה.
 • בשחרור החולה מסדרת את הגיליון, מצרפת את כל הבדיקות, מרכזת מידע ותרשימים בשקיות ניילון קשיחות, ומעבירה את התיק לארכיון הרפואי להמשך טיפול.
 • ניהול רישום השחרורים מאפשר מעקב אחר סגירת גליון רפואי והכנת 'סיכום האשפוז' למסירתו למטופל להמשך טיפול, והעברת הגליון להמשך טיפולה של המחלקה לרישום ולמידע רפואי.

צוות סיעודי

אחראי על קליטתו הפיזית ולקיחת סימני חיים, כולל הנפקת ציוד ראשוני והלנתו בחדר.

מטופל

מקבל חוברת אורינטציה ובה פרוט נהלים של המחלקה המאשפזת וכל מידע רלוונטי.

תיק רפואי

נפתח בהגיעו לאשפוז ומכונה רשומה רפואית. בתיק הרפואי נרשם מידע רפואי וכל פרט בנוגע לאשפוזו, מידע על מחלות שעבר, וכל פרט שיכול לעזור לרופא ומידע דמוגרפי.

חולה חוזר

תיקו הרפואי מובא מהארכיון.

טפסים

טפסים יעודיים ואחרים מצורפים לתיק כולל תוצאות בדיקות.

שחרור חולה

מחייב מתן מכתב שחרור למטופל והעברת הגיליון הרפואי למזכירת המחלקה.

תפקידי המזכירה רפואית במחלקה

עבודה פקידותית

 • קבלת קהל, מתן מענה טלפוני ורשימת הודעות.
 • עדכון דו"ח תנועת חולים יומי והעברתו למשרד הקבלה לצורך התחשבנות כספית וסטטיסטיקה.
 • בתיק ממוחשב: מעדכנת פרטים אישיים ודמוגרפיים, מכניסה מספר קבלה שוטף של האשפוז, מעבירה למחלקת תיעוד רפואי טפסי קבלה ושחרור מעודכנים ומלאים.
 • בתיק ידני: מבצעת רישום אדמיניסטרטיבי, מעדכנת את האינדקס השמי בספר קבלות חדשות ומצמידה מדבקה עדכנית.
 • עדכון מצבת חולים.
 • עדכון מצבת מטפלים.
 • עדכון מצבת חולי מעקב.

מגע עם המטופל ומשפחתו

 • בקבלה נותנת אינפורמציה אוריינטלית לחולה ומשפחתו ומסבירה לו את זכויותיו.
 • מנהלת את הרשומה הרפואית של המטופל, מכינה קלסר אשפוז ומזמינה תיק קודם, מזמינה תיעוד רפואי מגורמים מטפלים בעבר.
 • מתאמת זימון יועצים רפואיים למחלקה, בהתאם להוראות הרופא. כאשר הבדיקה הנדרשת מבוצעת מחוץ למחלקה, קובעת מועד לבדיקה, מתאמת הסעה וליווי או הובלת החולה באמצעות מיטתו או כסא נייד. עליה להכיר את המבנה הרפואי, סוגי המרפאות וסוגי הבדיקות לשם בצוע פעולה זו. עליה לברר ולעקוב אחר קבלת התוצאות.
 • מביאה את הממצאים לידיעתו של הרופא מיד עם קבלתם.
 • בסיום האשפוז מוודאה קיום כל התיעוד וסיכום האשפוז, מורידה את גיליון החולה למחלקה לתיעוד ורישום רפואי להמשך טיפול ולגניזה.
 • בשחרור מפרקת את קלסר האשפוז ומתייקת בתיק ארכיון בסדר הנדרש. מעבירה את התיק להמשך טיפול וגניזה במחלקה לתיעוד ורישום מידע רפואי, עם סיכום אשפוז החתום על ידי רופא בכיר.
 • מעבירה מכתבי שחרור לרופא מטפל במרפאה.
 • מזמינה תור לבדיקות מיוחדות ומעדכנת את החולה.
 • לחולה המופנה למעקב במחלקה: פותחת תיק מעקב הכולל דף תרופות אחרון וסיכום מחלה אחרון.
 • לחולה המופנה למעקב במרפאה: עליה לקבוע תור, לשלוח טופס הפנייה למרפאת מעקב וסיכום אשפוז מאשפוזו האחרון.

תפקידים נוספים

 • מדווחת על קלקולים ותקלות למחלקת תחזוקה.
 • מזמינה ציוד וטפסים למחלקה.
 • מביאה דואר ומחלקת לתאי צוות במחלקה.
 • מטפלת בלוח מודעות מחלקתי.
 • מעדכנת את רשימת חולי מעקב, את רשימת חולי יום, את מספרי הטלפונים של מטופלים ואנשי צוות.
 • מרכזת נושאים חברתיים הקשורים בחיי הצוות במחלקה.
 • מדפיסה, מעורבת בהדפסת סיכומי מחלה וחוות דעת קליניות.
 • יוזמת פנייה לגורמים מטפלים, למכונים ולמעבדות לשם קבלת תשובות.
 • מכינה ומדפיסה נהלים מחלקתיים לצד הצוות.

תפקידי המזכירה הרפואית בבית חולים פסיכיאטרי

על מזכירה רפואית במחלקה פסיכיאטרית חלים עקרונות החוק הפסיכיאטרי בנוסף לחוק זכויות החולה, עליה להכיר את סעיפי החוק ולנהוג בהתאם לאתיקה המקצועית. תפקידה אינו שונה במהותו מתפקידה של המזכירה הרפואית בבית חולים כללי. תפקידה כולל מתן מענה לפונים טלפונית, רישום הודעות לצוות, זימון "ועדה פסיכיאטרית מחוזית", זימון יועצים למחלקה וקביעת תורים נדרשים מחוץ לבית החולים. אופי עבודתה מצריך התעסקות ברשומה של חולה הנמצא באשפוז ארוך טווח, והדפסת כל התכתובת היוצאת ממחלקתה לגורמים בחוץ. עליה לנהל קשר רציף ותמידי עם לשכת הפסיכיאטר המחוזי, ועם משרד המשפטים, אגף הסנגוריה הצבורית ואגף הסיוע המשפטי, ולדווח על קבלת חולה לאשפוז בכפייה. (התפקידים מוצגים בהרחבה בפרק "בית חולים פסיכיאטרי").

אוגדן טפסים - קלסר המכיל, בכמות סבירה, את כל הטפסים הנמצאים בשימוש במחלקה, בתוך שקיות ניילון, לזמינות ולנוחיות צוות המחלקה.

תפקידי המזכירה הרפואית במינהלת חדרי ניתוח

רישום ועידכון

 • רושמת את כל הניתוחים שבוצעו במהלך הלילה.
 • מעדכנת על פי יומן של הצוות הסיעודי.
 • מעבירה את הרשימות המעודכנות למינהלת חדר הניתוח לשם דיווח ותמחור.

תיאום

מתאמת עם המחלקות המנתחות לוח זמנים לשימוש בחדרי הניתוח.

קבלה והעברת הודעות

 • מעבירה הודעות למעבדות ולפתולוגיה.
 • מקבלת הודעות וקריאות טלפוניות עבור צוות רופאי וסיעודי.

פעולות המזכירה הרפואית במחלקה כירורגית

ניהול יומן תורים

מנהלת יומן תורים לניתוח, בהתאם לסדר הקבוע במחלקה, לכל ניתוח מתוכנן יום בשבוע ורושמת את סוג הניתוח.

ניהול קשר עם מחלקות

יוצרת קשר עם המחלקות המנתחות מתאמת ומזמנת אותם על פי תורם לניתוח.

עדכון והכנת רשימות

 • רושמת את כל הניתוחים שבוצעו במהלך הלילה, משווה ומעדכנת על פי מחברת צוות אחיות ומעבירה את הרשימות המעודכנות למינהלת חדר הניתוח לשם דיווח ותמחור.
 • מעדכנת את הפרטים הדמוגרפיים.

הודעות

נותנת מענה לטלפונים ומקבלת הודעות עבור הצוות ומעבירה הודעות למעבדות ולפתולוגיה.

קבלת קהל

מקבלת את קהל הפונים למחלקה.

טפסים

 • מכינה טפסים לפי סוג הניתוח.
 • מעבירה את הטפסים לצוות להמשך טיפול.

שחרור מטופל

מפרקת את הגיליון הרפואי ומכניסה לתיק רשומה. מוסרת עותק סכום אשפוז למטופל.

 ידידה © 2007-2010 | XHTML | CSS | מפת אתר