ידידה

רשמת מידע
רפואי מוסמכת

הספר מזכירות רפואית

הספרים מזכירות רפואית ומינוח רפואי למזכירה רפואית

אוסף נהלים וחוקים, הראשון מסוגו בארץ, לסיוע בעבודה שוטפת של מזכירות רפואיות: ארגז הכלים שלך בניהול מרפאה או משרד רפואי תקניים.

ספרות מקצועית חובה לכל מרצה, לכל תלמיד, לכל עוסק בתחום. מטרת הספרות המקצועית לשמש כלי עבודה והעברת מידע מקצועי זמין ועדכני. 

עלות כל ספר 50 ₪ + משלוח 15 ₪. לרכישה צרו קשר

דף הבית > הספר מזכירות רפואית > פרק ראשון: סקירת תפקידי המזכירה הרפואית


פרק ראשון: סקירת תפקידי המזכירה הרפואית

מאת ידידה גבאי
אינדקס המאמר
פרק ראשון: סקירת תפקידי המזכירה הרפואית
עמוד 2
כל הדפים

חלק ה: סקירת ראשונית של תפקידי המזכירה הרפואית במחלקות השונות במערכת הבריאות, בלשכת מנהל בית החולים, במחלקת אישפוז, בבית חולים פסיכיאטרי, במינהלת חדרי ניתוח, במכונים, במחלקת תיעוד ורישום רפואי ובמרפאה.


למזכירות רפואיות מגוון תפקידים במערכת הבריאות, תפקידן המרכזי מכוון לניהול התיק הרפואי, לקשר ולסייע בניהול הטיפול השוטף סביב המטופל, עבודות משרדיות ודיווחים המתבקשים בהתאם לסמכויות ובהתאם לחוק.

מנהלת לשכה

מזכירה בלשכת מנהל בית החולים מעורבת בכל הפעילות המשרדית היומיומית, משמשת כמזכירה אישית ונותנת מגוון שירותים לציבור הפונים למשרד.

תכתובת ומענה לפניות

מעורבת במתן מענה, בכתב ובטלפון, לפניות המופנות למנהל הרפואי.

הכנת לוח תורנויות

שותפה בהכנת לוח תורנויות לרופאים המתמחים בבית חולים.

ניהול יומן פגישות

מנהלת יומן פגישות של המנהל הרפואי.

דוברת

בבית חולים קטן משמשת גם כדוברת המוסד.

מרכזת תלונות

מרכזת את הטיפול בתלונות החולים ובני משפחתם, אוספת אינפורמציה מן היחידות המתאימות ומכינה את הנדרש לטיפולו של המנהל הרפואי.

מעורבת באספקט מדיקולגלי

 • נמצאת בקשר עם ועדות הפועלות בבית חולים מטעם המנהל הרפואי או מטעם משרד הבריאות.
 • משתתפת בועדות רפואיות שונות ובישיבות המתקיימות בחדר המנהל, רושמת פרוטוקולים.

מרכזת את תיקיית החוזרים

מרכזת ומקטלגת את תיקיית החוזרים של המנהל הרפואי, ומאתרת בעת הצורך. כיום החוזרים מתנהלים במחשב.

מרכזת את נושא השתלמות
רפואית

מכינה תוכנית עבודה לישיבות מנהלי מחלקות, שותפה בתכנון לוח זמנים להרצאות לכלל צוות בית החולים, מזמינה מרצה-אורח, מתאמת "הצגת מקרים לדיון" עם המחלקות על פי תורן. אחראית על תיאום, ארגון ומשלוח הזמנות לפי התוכנית.

מזכירה רפואית במחלקת אשפוז

המזכירה הרפואית במחלקה ממלאת תפקיד מעניין ובעל אתגר, מקצועה נושק לצוותים רבים במערכת, בעבודתה השוטפת היא מטפלת בנושאים רגישים ושונים, והיא נדרשת לדיסקרטיות כלפי הפונים למחלקתה. על פי רוב היא עובדת יחידה ואין לה עם מי לחלוק בנטל, מה שלא תספיק תצטרך לעשות מאוחר יותר.

בעת קבלת חולה למחלקה, היא מבצעת קבלה משרדית. בתיק ממוחשב עליה להשלים את פרטיו האישיים והדמוגרפיים. בתיק ידני מטפלת בטפסים, מכינה קלסר אשפוז לרכוז רשומתו הרפואית, מסמכים שהביא ותיעוד מהלך האשפוז, האבחנות והרגישיות וכל פרט שיכול לסייע לרופא המטפל, בדיקות ופעולות שיעבור, תשובות מעבדה ויועצים. באחריותה להביא, מן הארכיון הרפואי, תיקי אשפוז קודמים, אם קיימים. מוסיפה את שמו ללוח מאושפזים במחלקה לפי החדר בו מאושפז, ומוסרת לכל מאושפז חוברת אוריינטציה כללית ופירוט הנהלים של המחלקה.

בעת שחרור החולה היא מרכזת את כל התיעוד הרפואי שהצטבר במהלך האשפוז, אוספת מהצוות המטפל מסמכים הקשורים בו ומסדרת את הגיליון הרפואי על פי סדר רצוי, ומורידה את התיק הרפואי להמשך טיפול במחלקה למידע ורישום רפואי. עליה להקפיד במסירת מכתב שחרור רפואי ודו"ח סיכום האשפוז לידי המטופל.

במוסדות בהם מנהלים תיק רפואי ממוחשב, התיק מובנה, זמין, עדכני וקריא, לתוכו סורקים את המסמכים שהובאו ממקורות אחרים. החוק מחייב לשמור מסמך מקורי ומסמך נושא חתימות, לשם כך עדיין מנהלים תיק ידני, בו מתייקים את התיעוד, תכתובות ותשובות מהמקורות השונים, וסכום האשפוז נושא חתימות. המזכירה הרפואית מעורבת בפתיחת התיק, עליה לבדוק שהפרטים האישיים והדמוגרפים מלאים, שמספר הקבלה של האשפוז נקלט בתיק, שתאריכי הקבלה והשחרור מעודכנים. בסיום האשפוז מורידה את התיק לארכיון זמני עד לסיום כתיבת סיכום האשפוז על ידי המטפל והחתמתו בידי רופא בכיר.

בעבר הטילו על המזכירה הרפואית את תפקיד מסירת המידע הרפואי למשפחות החולים, הרופאים סברו שבתחילת האשפוז זה יפחית את השאלות הרבות מצד בני המשפחה. חוק זכויות החולה 1996, הסדיר נושא זה והטיל על הצוות המטפל את חובת מסירת המידע בהתאם לסמכויותיו.

קבלת חולה לאשפוז במחלקה

מזכירה רפואית

 • בקבלת חולה בשעות עבודתה, המזכירה קולטת את פרטיו ופותחת עבורו תיק אשפוז. בהעדרה פעולה זו מבוצעת על ידי הצוות הסיעודי במחלקה.
 • בשחרור החולה מסדרת את הגיליון, מצרפת את כל הבדיקות, מרכזת מידע ותרשימים בשקיות ניילון קשיחות, ומעבירה את התיק לארכיון הרפואי להמשך טיפול.
 • ניהול רישום השחרורים מאפשר מעקב אחר סגירת גליון רפואי והכנת 'סיכום האשפוז' למסירתו למטופל להמשך טיפול, והעברת הגליון להמשך טיפולה של המחלקה לרישום ולמידע רפואי.

צוות סיעודי

אחראי על קליטתו הפיזית ולקיחת סימני חיים, כולל הנפקת ציוד ראשוני והלנתו בחדר.

מטופל

מקבל חוברת אורינטציה ובה פרוט נהלים של המחלקה המאשפזת וכל מידע רלוונטי.

תיק רפואי

נפתח בהגיעו לאשפוז ומכונה רשומה רפואית. בתיק הרפואי נרשם מידע רפואי וכל פרט בנוגע לאשפוזו, מידע על מחלות שעבר, וכל פרט שיכול לעזור לרופא ומידע דמוגרפי.

חולה חוזר

תיקו הרפואי מובא מהארכיון.

טפסים

טפסים יעודיים ואחרים מצורפים לתיק כולל תוצאות בדיקות.

שחרור חולה

מחייב מתן מכתב שחרור למטופל והעברת הגיליון הרפואי למזכירת המחלקה.

תפקידי המזכירה רפואית במחלקה

עבודה פקידותית

 • קבלת קהל, מתן מענה טלפוני ורשימת הודעות.
 • עדכון דו"ח תנועת חולים יומי והעברתו למשרד הקבלה לצורך התחשבנות כספית וסטטיסטיקה.
 • בתיק ממוחשב: מעדכנת פרטים אישיים ודמוגרפיים, מכניסה מספר קבלה שוטף של האשפוז, מעבירה למחלקת תיעוד רפואי טפסי קבלה ושחרור מעודכנים ומלאים.
 • בתיק ידני: מבצעת רישום אדמיניסטרטיבי, מעדכנת את האינדקס השמי בספר קבלות חדשות ומצמידה מדבקה עדכנית.
 • עדכון מצבת חולים.
 • עדכון מצבת מטפלים.
 • עדכון מצבת חולי מעקב.

מגע עם המטופל ומשפחתו

 • בקבלה נותנת אינפורמציה אוריינטלית לחולה ומשפחתו ומסבירה לו את זכויותיו.
 • מנהלת את הרשומה הרפואית של המטופל, מכינה קלסר אשפוז ומזמינה תיק קודם, מזמינה תיעוד רפואי מגורמים מטפלים בעבר.
 • מתאמת זימון יועצים רפואיים למחלקה, בהתאם להוראות הרופא. כאשר הבדיקה הנדרשת מבוצעת מחוץ למחלקה, קובעת מועד לבדיקה, מתאמת הסעה וליווי או הובלת החולה באמצעות מיטתו או כסא נייד. עליה להכיר את המבנה הרפואי, סוגי המרפאות וסוגי הבדיקות לשם בצוע פעולה זו. עליה לברר ולעקוב אחר קבלת התוצאות.
 • מביאה את הממצאים לידיעתו של הרופא מיד עם קבלתם.
 • בסיום האשפוז מוודאה קיום כל התיעוד וסיכום האשפוז, מורידה את גיליון החולה למחלקה לתיעוד ורישום רפואי להמשך טיפול ולגניזה.
 • בשחרור מפרקת את קלסר האשפוז ומתייקת בתיק ארכיון בסדר הנדרש. מעבירה את התיק להמשך טיפול וגניזה במחלקה לתיעוד ורישום מידע רפואי, עם סיכום אשפוז החתום על ידי רופא בכיר.
 • מעבירה מכתבי שחרור לרופא מטפל במרפאה.
 • מזמינה תור לבדיקות מיוחדות ומעדכנת את החולה.
 • לחולה המופנה למעקב במחלקה: פותחת תיק מעקב הכולל דף תרופות אחרון וסיכום מחלה אחרון.
 • לחולה המופנה למעקב במרפאה: עליה לקבוע תור, לשלוח טופס הפנייה למרפאת מעקב וסיכום אשפוז מאשפוזו האחרון.

תפקידים נוספים

 • מדווחת על קלקולים ותקלות למחלקת תחזוקה.
 • מזמינה ציוד וטפסים למחלקה.
 • מביאה דואר ומחלקת לתאי צוות במחלקה.
 • מטפלת בלוח מודעות מחלקתי.
 • מעדכנת את רשימת חולי מעקב, את רשימת חולי יום, את מספרי הטלפונים של מטופלים ואנשי צוות.
 • מרכזת נושאים חברתיים הקשורים בחיי הצוות במחלקה.
 • מדפיסה, מעורבת בהדפסת סיכומי מחלה וחוות דעת קליניות.
 • יוזמת פנייה לגורמים מטפלים, למכונים ולמעבדות לשם קבלת תשובות.
 • מכינה ומדפיסה נהלים מחלקתיים לצד הצוות.

תפקידי המזכירה הרפואית בבית חולים פסיכיאטרי

על מזכירה רפואית במחלקה פסיכיאטרית חלים עקרונות החוק הפסיכיאטרי בנוסף לחוק זכויות החולה, עליה להכיר את סעיפי החוק ולנהוג בהתאם לאתיקה המקצועית. תפקידה אינו שונה במהותו מתפקידה של המזכירה הרפואית בבית חולים כללי. תפקידה כולל מתן מענה לפונים טלפונית, רישום הודעות לצוות, זימון "ועדה פסיכיאטרית מחוזית", זימון יועצים למחלקה וקביעת תורים נדרשים מחוץ לבית החולים. אופי עבודתה מצריך התעסקות ברשומה של חולה הנמצא באשפוז ארוך טווח, והדפסת כל התכתובת היוצאת ממחלקתה לגורמים בחוץ. עליה לנהל קשר רציף ותמידי עם לשכת הפסיכיאטר המחוזי, ועם משרד המשפטים, אגף הסנגוריה הצבורית ואגף הסיוע המשפטי, ולדווח על קבלת חולה לאשפוז בכפייה. (התפקידים מוצגים בהרחבה בפרק "בית חולים פסיכיאטרי").

אוגדן טפסים - קלסר המכיל, בכמות סבירה, את כל הטפסים הנמצאים בשימוש במחלקה, בתוך שקיות ניילון, לזמינות ולנוחיות צוות המחלקה.

תפקידי המזכירה הרפואית במינהלת חדרי ניתוח

רישום ועידכון

 • רושמת את כל הניתוחים שבוצעו במהלך הלילה.
 • מעדכנת על פי יומן של הצוות הסיעודי.
 • מעבירה את הרשימות המעודכנות למינהלת חדר הניתוח לשם דיווח ותמחור.

תיאום

מתאמת עם המחלקות המנתחות לוח זמנים לשימוש בחדרי הניתוח.

קבלה והעברת הודעות

 • מעבירה הודעות למעבדות ולפתולוגיה.
 • מקבלת הודעות וקריאות טלפוניות עבור צוות רופאי וסיעודי.

פעולות המזכירה הרפואית במחלקה כירורגית

ניהול יומן תורים

מנהלת יומן תורים לניתוח, בהתאם לסדר הקבוע במחלקה, לכל ניתוח מתוכנן יום בשבוע ורושמת את סוג הניתוח.

ניהול קשר עם מחלקות

יוצרת קשר עם המחלקות המנתחות מתאמת ומזמנת אותם על פי תורם לניתוח.

עדכון והכנת רשימות

 • רושמת את כל הניתוחים שבוצעו במהלך הלילה, משווה ומעדכנת על פי מחברת צוות אחיות ומעבירה את הרשימות המעודכנות למינהלת חדר הניתוח לשם דיווח ותמחור.
 • מעדכנת את הפרטים הדמוגרפיים.

הודעות

נותנת מענה לטלפונים ומקבלת הודעות עבור הצוות ומעבירה הודעות למעבדות ולפתולוגיה.

קבלת קהל

מקבלת את קהל הפונים למחלקה.

טפסים

 • מכינה טפסים לפי סוג הניתוח.
 • מעבירה את הטפסים לצוות להמשך טיפול.

שחרור מטופל

מפרקת את הגיליון הרפואי ומכניסה לתיק רשומה. מוסרת עותק סכום אשפוז למטופל.

 


תפקידי המזכירה הרפואית במכונים

במכונים, עיקר עבודתה מתרכזת בקבלת קהל וניווטו, מתן תורים ואיסוף תוצאות הבדיקות והעברתם לגורמים המבקשים.

קבלת קהל

פנים וחוץ.

ניהול יומן

מעקב אחר בדיקות מוזמנות והפנייתם לרופאים מקצועיים.

ניהול תיקיה

רישום האבחנות וממצאי הבדיקות והטיפולים, הכנת תשובות לרופאים המפנים.

תפקידי המזכירה הרפואית במכון הרנטגן

היררכיה תפקודית

במכון הרנטגן מתפקדות מזכירות רפואיות בראשות מזכירה אחראית, לכל אחת תפקיד מוגדר.

קבלת קהל

קבלת קהל רישום הפונים וויסות התורים לבדיקה.

שירות

 • את הצילומים ופיענוחם מצמידה למכתב ההפנייה של הרופא ומעבירה לידי הנבדק.
 • את הצילומים של מטופלים-מאושפזים ופיענוחם מעבירה למחלקות האשפוז. (במחלקה, בעת אשפוז, צילומי הרנטגן נמצאים במעטפות צבעוניות, צמודות למיטת החולה, לכל מחלקה צבע על פי בחירתה).

תפקידי המזכירה הרפואית במכון פיזיותרפיה

קביעת תורים

בהתאם לדחיפות במצבי שבר, טראומה או כרוני.

זימון מטופלים

תיאום וזימון מטופלים לפגישות חד פעמיות, להדרכה, או יותר לטיפול בבעיות כרוניות.

הכנת תיק רפואי

לכל פונה אלקטיבי, מכינה תיק רפואי מראש, כדי שהצוות יעמוד מקרוב על בעיות המטופל ויוכל להציע אפשריות טיפול מתאימות.

תפקידי המזכירה הרפואית במעבדה

בקיאות

התפקיד מחייב הכרת מעבדות שונות ובקיאות בערכים ובתוצאות מעבדה.

מיון בדיקות

מיון בדיקות לסוגיהן וניתובן למעבדות מבצעות.

ניהול רישום

הכנת תשובות עבור רופאי המחלקות.

תמחור

ידיעת עלויות הבדיקות ותמחורן.

מחלקת תיעוד ורישום רפואי

המחלקה לתיעוד רפואי בבית החולים מרכזת את כל נתוני האשפוז. בסיום האשפוז, מועברים למחלקה, התיקים הרפואיים מכל מחלקות בית החולים לבקרה ולשמירה. במחלקה מועסקים פקידי אינדקס וארכיון, מזכירות וכתבניות, מזכירות כלליות למטרות דואר ותעודות, מסמלים רפואיים ורשמים רפואיים. המחלקה נותנת גיבוי מקצועי למזכירות במחלקות גם בעת העדרותן.

באחריות צוות המחלקה

בקרה

עריכת בקרה כמותית ואיכותית על התיק, לוודא קיומם של כל המסמכים, וקיום רישום תקין

דיווח

דיווח לגורמים שונים בהתאם לדרישות חוק

צילום ותיעוד

צילום ותיעוד העתקים מסיכומי האשפוז לתיק שוטף

סימול

סימול האבחנות והקלדתן למערכת מידע.

גניזה

גניזת תיק רפואי בהתאם להוראת החוק.

הנפקת דוחות

הפקת דוחות לסטטיסטיקה ולמחקרים רפואיים, על פי נושאים וקודי סימול, בהתאם לדרישת רופאים, מחלקות, או למנהל בית החולים.

איתור

איתור גליונות רפואיים בהתאם לדרישות, לצורכי: אשפוז, מחקר וסטטיסטיקה.

הדרכה

מתן הדרכה בנושאי "רישום רפואי" למתמחים ועובדי מינהל בתחום.

הדרכת הפונים בנוגע לזכויתיהם.

תפקידי המזכירה הרפואית בארכיון רפואי

איתור והכנת תיקים

 • הכנת תיקים רפואיים למחלקות האשפוז על פי דרישה.
 • איתור ושליפת תיקים לרופאים לצורכי מחקר.
 • הכנת תיקים עבור ועדות שונות המתנהלות בבית חולים או גורמים אחרים.
 • הכנת תיקים לאחסון ארוך טווח בארכיון מחוץ לבית חולים או העברתם למזעור.
 • הפקת דוחות תקופתיים לאיתור תיקים החסרים הארכיון.

תיקי מיון

טיפול בתיקי מיון ואכסונם על פי המקובל.

איחוד תיקים

איחוד תיקים פעילים עם לא פעילים כאשר נדרשים לשימוש חוזר.

הזמנת תיקים

מקיימת קשר עם ארכיונים חיצוניים להזמנת תיקים רפואיים נדרשים.

תפקידי המזכירה הרפואית באגף התיעוד הרפואי

ריכוז פניות

 • מרכזת פניות ובקשות בכתב מגורמי חוץ לקבלת תיעוד מתיק האשפוז או המיון.
 • עורכת רישום הפניות וקבלת תקבול כספי.

קבלת קהל

מקבלת קהל פונים.

הכנת תיעוד

מכינה תיעוד, מצלמת עותקים ומוסרת לידי הפונה או שולחת בדואר.

איתור

מאתרת את התיעוד המבוקש מתוך תיקי האשפוז.

צילום

מצלמת מסמכים.

ניסוח תעודות

מנסחת ומדפיסה תעודות מבוקשות.

הדפסה

מדפיסה מכתבים רפואיים, סיכומי אשפוז וחוות דעת כאשר מתבקשים בשפה זרה.

 העברת תיעוד רפואי

סמלנית רפואית

הסמלנית הרפואית, ממונה על איכות האבחנות המדווחות למאגר המידע של בית החולים, בעת קליטת תיק רפואי במחלקת תיעוד, עליה לערוך בקרה כמותית ואיכותית על תוכן התיק הרפואי, מתפקידה לבדוק את שלמות הרשומה מבחינת מסמכים וקיום אבחנות, לבחון התאמה בין תוכן סכום האשפוז לאבחנות הרשומות בכותרתו, לציין את האבחנות הנדרשות לסימול, על פי קוד 9-ICD, ולהקליד את הנתונים למחשב. עליה להחליט מהן האבחנות שאין לסמל ומה המצבים המחייבים ציון אבחנה. כאשר המידע ברשומה אינו ברור או משתמע לשתי פנים עליה לערוך בירורים עם רופאי המחלקה המאשפזת.

רשמת רפואית

רשמת רפואית היא מי שהוסמכה להיות אחראית על איכות הרישום, איסוף מסמכים רפואיים ושמירת הרשומה הרפואית, מתפקידה לעבד את הנתונים שמקבלת מן המחלקות ולהעביר מידע רפואי למשרד הבריאות ולגורמים מטפלים בקהילה. מקצועה, מחובר למקצוע הרפואה. כדי שרשמת רפואית תיחשב למומחית בתחומה, עליה לצבור ותק מקצועי ולעסוק במקצועה בהתמדה, הכשרה שוטפת ותמידית תקנה לה ידע בתחום שהתפתח ויש לו היבטים משפטיים.

הרשמת הרפואית המסמלת אבחנות בגיליון הרפואי קולטת את תיק החולה עליה להבין את התיק ולערוך בקרה איכותית וכמותית, לבדוק אם הרשומה מלאה ושלמה מבחינת מסמכים וקיום אבחנות, עליה לציין אבחנות הנדרשות לסימול ולרשום על פי קוד 9-ICD להכניס את הנתונים למחשב.

על הרשמת הרפואית לקרוא את סיכום האשפוז, להשוות בין האבחנות המופיעות בכותרתו לבין תוכן סיכום האשפוז, עליה להחליט מהן האבחנות שאין לסמל ומה המצבים המחייבים לציין אבחנה. כאשר המידע ברשומה אינו ברור או משתמע לשתי פנים עליה לערוך בירורים עם רופאי המחלקה המאשפזת, לסכם ולהקליד נתונים מהימנים למערכת.

הרשמת הרפואית אחראית על הכשרת סמלנים רפואיים וניתור על עבודתם בפועל.

הגדרת תפקידי הרשמת הרפואית על-ידי משרד הבריאות

 1. קביעת נהלים והדרכת צוותים רפואיים לרישום תקין ולשלמות תכולת הרשומה הרפואית בכל מתקני השירות הרפואי.
 2. אחריות לאיסוף הרשומות הרפואיות, עריכתן, עיבודן, גניזתם ושליפתם בעת הצורך.
 3. אחריות על יצירת כרטסת אבחנות מרכזית לצורכי ניהול מחקר רפואי והוראה.
 4. אחריות על טיפול בבעיות המדיקולגליות והמצאת מידע רפואי לגורמים שונים.
 5. ריכוז נושא טפסים רפואיים והשתתפות פעילה בתכנונם.
 6. בקרה כמותית ואיכותית של הרשומה הרפואית.
 7. הפעלת ועדה לרשומות רפואיות, וועדה לביקורת טיב הטיפול הרפואי, והשתתפות בה כחברה מן המנין.
 8. איסוף ריכוז ניתוח ודיווח של מידע על פעילות רפואית ונתוני תנועת חולים במוסד.
 9. תכנון כוח אדם, גיוס, בחירה, הצבה וקליטת עובדים למערכת שעליה היא ממונה, הדרכה, פיתוח והערכת העובדים, טיפול במשמעת ותקשורת.
 10. ממונה מקצועית וארגונית על מזכירות רפואיות במוסד (מחלקות, מרפאות, מכונים, מעבדות, חדר מיון וכו').
 11. תכנון ועיצוב תנאים פיזיים סביבתיים (ריהוט ציוד מכשור) בכל תחנות העבודה במערכת עליה הוא ממונה.

מנהלת המחלקה לתיעוד ורישום רפואי

רשמת רפואית מוסמכת אחראית על ניהול תיקי המטופלים כדין וניהול ארכיון הרשומות הרפואית של בית החולים, באחריותה להקנות נהלים ויישומם בנושא ניהול תיק רפואי, ומתן תעודות רפואיות לגורמי חוץ, ממונה על הדרכת עובדים בנוגע לזכויות החולה והדרכת צוות המזכירות הרפואיות בתפקידן, הפעלת ועדה לרשומות רפואיות, זימון ועדה הפסיכיאטרית המחוזית לבית החולים, ארגון תנאים פיזיים ומשפטיים לקיומה, וניהול קשרי עבודה עם לשכת הפסיכיאטר המחוזי ועם משרד המשפטים בנוגע למטופלים בכפייה.

מרפאה

במרפאה, הנותנת שירות אקטיבי שוטף לקהל פונים כרוני וחדש, על המזכירה להיות אדיבה, סבלנית וערוכה לשינויים תכופים, עליה להבין את נפש החולה, לנהל תקשורת בינאישית בונה ויחסי אנוש טובים.

תפקידי המזכירה הרפואית במרפאות המקצועיות

ניהול יומן תורים

מנהלת יומן זימון תורים ומפנה את הפונים, בהתאם לצורך, לשירותים הניתנים במרפאה

הכנת מכתבי תשובה

מסייעת, לרופאי המרפאה ולסגל המטפל, בניסוח והכנת מכתבי תשובה לרופא המטפל.

ניהול תיקי המרפאה

 • הכנת תיקים למטפלים.
 • ריכוז התיעוד הרפואי בתיק המטופל ודאגה לשלמותו.
 • תיוק הפניות, סיכומי מחלה, מעקב אחר תוצאות בדיקות שבוצעו והכנסתם לתיק.

ניהול ארכיון מרפאה

 • אכסון ורישום תיקי מטופלים.
 • תחזוקה והחלפת כריכת תיק בעת הצורך.
 • גניזת תיקים ואיתור מהיר בעת הצורך.

ניתן להזמין את הספר באינטרנט דרך האתרים של סטימצקי, צומת ספרים, דיבוק, בוקמי, וואלה שופס.

ידידה © 2007-2010 | XHTML | CSS | מפת אתר