ידידה

רשמת מידע
רפואי מוסמכת

הספר מזכירות רפואית

הספרים מזכירות רפואית ומינוח רפואי למזכירה רפואית

אוסף נהלים וחוקים, הראשון מסוגו בארץ, לסיוע בעבודה שוטפת של מזכירות רפואיות: ארגז הכלים שלך בניהול מרפאה או משרד רפואי תקניים.

ספרות מקצועית חובה לכל מרצה, לכל תלמיד, לכל עוסק בתחום. מטרת הספרות המקצועית לשמש כלי עבודה והעברת מידע מקצועי זמין ועדכני. 

עלות כל ספר 50 ₪ + משלוח 15 ₪. לרכישה צרו קשרהקדמה

מאת ידידה גבאי

הקדמה לפרק ראשון בספר מזכירות רפואית: רקע היסטורי קצר על מהפיכת שירותי הבריאות בישראל ועליית מעמדה של המזכירה הרפואית.


מערכת הבריאות פועלת על פי נהלים וחוקים המסדירים את תהליכי העבודה והיחסים בתוך הצוות המטפל ובין המטפל למטופל. משנות ה-90 ואילך הושם דגש על רצון המטופל ביחס לטיפול הקשור בו, חוק טיפול בחולי נפש מתעדכן, המדינה מנהיגה את חוק הביטוח הממלכתי ומתחיל עידן המדגיש את זכויות החולה.

חוק זכויות החולה 1996 תרם למהפך חברתי-אנושי ביחסים בין מטופל למטפל. סעיפי החוק, בפרק ה', הדנים בניהול רשומה רפואית, מדגישים את חשיבות נוכחותה של המזכירה הרפואית ואחריותה בניהול תיק רפואי דבר שמחזק את מעמדה. החוק מגדיר אחריות מקצועית (סעיף 18 ב') ומדגיש כי כל "חבר בצוות המטפל רשאי למסור למטופל מידע רפואי בתחום עיסוקו בלבד ובתיאום עם האחראי על הצוות".

בעבר, הוכנסו מזכירות רפואיות למערכת הרפואית בעקבות תביעת הצוות הסיעוד שדרש סיוע של פונקציה מנהלתית שתוריד ממנו נטל עבודה ותבצע תפקידים אדמיניסטרטיביים, כמו מתן מענה לטלפונים, רישום הודעות לצוות הרפואי, הבאת דואר וחלוקתו לתאי הרופאים וקבלת פני הבאים למחלקה. כיום, עידן זה מאופיין בהתמקצעות רפואית לתת-תחומים ובהתפתחות טכנולוגית, דורש מיומנות מינהלתית וראייה משפטית-כלכלית, ומתחיל תהליך של הטלת אחריות אישית על עובד ציבור המשרת ציבור פונים.

החשיבה הכלכלית יזמה את תאגוד בתי החולים והפיכתם למקור כלכלי יוצר הכנסות. ניהול שירותי הרפואה המכוון ליצירת הכנסות מחדד את תפיסת המטופל כלקוח השווה הכנסות, מחד הצטיידות בתי החולים בטכנולוגיות ממוחשבות ומתפתחות לשם אבחון וטיפול, במגמה לשפר את איכות השירות והטיפול בחולה וברשומתו, ומאידך להביא לעליה משמעותית בהכנסות בית החולים. כורח זה מצריך עובדים מקצועיים ובעלי יכולת להשתמש בציוד המשוכלל, ביישומי המחשב והתקשורת האלקטרונית.

מקצועה של המזכירה הרפואית מוכר על ידי משרד העבודה והרווחה, עיסוק בתחום מחייב תעודה המעידה על הכשרה מקצועית, תפקידיה מוגדרים על ידי הרשמת הארצית, גב' רבקה הכט, שעשתה רבות במגמה להביא לתודעה את חשיבות תפקידיה של המזכירה הרפואית, מיומנת ובעלת הכשרה מקצועית וגודל האחריות המושא על כתפיה.

מזכירה רפואית, אינה יכולה לקפוא על השמרים, עליה להמשיך ולהתעדכן תוך עבודתה השוטפת, כיתר העובדים במערכת הבריאות, עליה לפתח מיומנות ארגונית ולתת מענה לשטח דינמי ומתפתח, להכיר ולדעת חוקים ונהלים, להתוודע ליישומים מתחדשים בתחום ניהול המשרד הרפואי, דבר שיגדיל את תרומתה לארגון. חשוב שתשתתף בישיבות צוות במחלקתה, ובפעילות האקדמית במוסדה, וכן תקח חלק בועדות המתנהלות בו. מזכירה רפואית הפועלת מתוך סקרנות מקצועית, מעורבות ותחושת שליחות תסייע ותתרום יותר בשירותיה למטופל.

המזכירה הרפואית

היא פונקציה אחת
אשר עובדת רק במשמרת אחת
נמצאת במגע
קצת עם רופאים
וקצת עם אחיות
קצת עם החולים
וקצת עם הניירת
ומבחינה היררכית קשה להגיד מהו מעמדה במחלקה 

(אמה שילון ז"ל)

מזכירה רפואית היא פונקציה מרכזית במחלקה, תפקידה מתפתח ביחס לדרישות הגורמים העובדים עמה, ומה שקובע את היקף תפקידה והפונקציות אותן ממלאה קשור לא רק בהכשרתה המקצועית ובאישיותה, אלא גם ביחסם של הסובבים אותה, מסקנה: מעמדה הוא תולדה של תנאים סביבתיים ונתונים אישיים.

המשך: מדוע חשוב שלמזכירה רפואית יהיה ארגז כלים

ידידה © 2007-2010 | XHTML | CSS | מפת אתר