ידידה

רשמת מידע
רפואי מוסמכת

הספר מזכירות רפואית

הספרים מזכירות רפואית ומינוח רפואי למזכירה רפואית

אוסף נהלים וחוקים, הראשון מסוגו בארץ, לסיוע בעבודה שוטפת של מזכירות רפואיות: ארגז הכלים שלך בניהול מרפאה או משרד רפואי תקניים.

ספרות מקצועית חובה לכל מרצה, לכל תלמיד, לכל עוסק בתחום. מטרת הספרות המקצועית לשמש כלי עבודה והעברת מידע מקצועי זמין ועדכני. 

עלות כל ספר 50 ₪ + משלוח 15 ₪. לרכישה צרו קשר

דף הבית > הספר מזכירות רפואית > פרק ראשון: מקומה של המזכירה הרפואית במערכת הבריאות


פרק ראשון: מקומה של המזכירה הרפואית במערכת הבריאות

מאת ידידה גבאי

חלק ג: סקירה כללית על מקומה של המזכירה הרפואית בתוך מערכת הבריאות.


המזכירה הרפואית מהווה ציר חשוב במחלקתה ותורמת לתפקוד תקין, בתפקידיה השוטפים היא משחררת את הצוות הרפואי, סיעודי והרב תחומי מטיפול בענייני אדמיניסטרציה ואירגון. היא חלק אינטגרלי מהצוות הרפואי, כצומת מרכזית בארגון, היא מקשרת בין כל הגורמים המטפלים בחולה, דרכה מוזרם מידע נדרש ונאגר בתיק החולה, היא משמשת אשת קשר בין מחלקתה ובין מחלקת התיעוד הרפואי בכל נושאי הרשומה הרפואית, היא מזמינה יועצים למחלקה וקובעת תורים למכונים, על פי דרישת המטפל. בשל האתגרים והתפקידים אותם עושה במערכת היא נדרשת לדיסקרטיות בנוגע למטופלים ולויאליות כלפי הצוות עמם היא עובדת, עליה להתאים עצמה לעובדים בצוות ולסגנונות עבודתם.

מעמדה המקצועי – נקבע בהתאם לתפקידיה בארגון והוא פונקציה של ידע ומיומנות, מושפע מכושרה לנהל את סביבת עבודתה, כושר שיפוטה ואישיותה, ואופן התנהלותה עם הצוות עמו עובדת בשיתוף פעולה. ניסיונה ומיומנותה מקנים לה כושר התמודדות במצבים שונים, ובהתאם לאלה רוכשת את היקף סמכויותיה.

כפיפות מקצועית – המזכירה הרפואית כפופה לגורמים מינהליים ומקצועיים, הכפיפות נקבעת בהתאם למבנה הארגוני של המוסד בו היא מועסקת.

סקטור המזכירות הרפואית, המשרת במגוון תפקידים בארגון, חסר הנהלה מקצועית מכוונת, פונקציה מקצועית מובילה במבנה הארגוני, לא די שתפקידן אינו מוזכר בנהלים ובחוקים, אף שקיים ואינהרנטי בארגון על כל שלוחותיו, תפקידן נתפס כמובן מאליו, חשיבותו באה לידי ביטוי רק בהיעדרו, עקב מחלה או חופשה, כאשר המערכת מרגישה בחסרונו, ואינה יכולה לתפקד בהיעדרו.

  • במבנה של הארגון, בהנהלה המרכזית, צריכה להיות הנהלה מקצועית מייצגת לכל סקטור, כולל לסקטור רחב וגדול של המזכירות הרפואיות, המהווה אחוז גדול מכלל עובדיו. ארגון שבמבנה הכללי שלו קיים ייצוג של כל סקטור, זו אמירה ערכית! המצביעה על שינוי חיובי בגישה, והבנה לחשיבותו של כל סקטור.
  • הנהלה מקצועית, תמקסם את הפוטנציאל והיכולות של הסקטור, תעצים את זהותו המקצועית, תגדיר את תפקידיו ומשימותיו, תסמן את יעדיו להישגים לאור מטרות הארגון, ותיערך לאתגרי העתיד.
  • הנהלה מקצועית הוא בבחינת הכרח, כיתר הסקטורים המקצועיים, למיצוב מעמדו של הסקטור ולאפשר לו תמיכה מקצועית הולמת והכלה.
  • הנהלה מקצועית שתהא שותפה בתוכניות הארגון, תפתח מתודות ואסטרטגיות שירות, תהא שותפה בתוכניות השתלמות והעצמה, תוביל פרויקטים חוצי ארגון, תעצים את הסקטור באמנת-שירות, המבוססת על עקרונות אתיים, ותכין עמו קוד אתי ייעודי.
  • שינוי במבנה ארגוני, והכנסת הנהלה מקצועית לסקטור המזכירות הרפואיות, יעצים את סקטור המזכירות הרפואיות ויתרום להעלאת תדמיתו של הארגון, ויחזק את תחושת האמון בו ולתפיסתו בעיני עובדיו ולקוחותיו.

מבחינה מקצועית שייכת לאחראית על מחלקת מידע ורישום רפואי של בית החולים, האחראית עליה פורמאלית ומקצועית, ממנה מקבלת הדרכה וייעוץ מקצועי, הפנייה להכשרה מקצועית, ובעת העדרה מגבה את מחלקתה במתן שירותי מזכירות שוטפים, או ממנה מזכירה תורנית לתת מענה לצרכים דחופים.

במחלקה כחלק מצוות רב תחומי, היא כפופה למנהל המחלקה. מעצם היותה חלק מהמערך המנהלי של בית החולים היא כפופה למנהל האדמיניסטרטיבי.

במרפאות הקהילה היא כפופה לאחראית המינהלית, למנהל הרפואי של המרפאה ולאדמיניסטרטור המחוזי.

המשך: פרק ראשון: דרישות התפקיד

ידידה © 2007-2010 | XHTML | CSS | מפת אתר