ידידה

רשמת מידע
רפואי מוסמכת

הספר מזכירות רפואית

הספרים מזכירות רפואית ומינוח רפואי למזכירה רפואית

אוסף נהלים וחוקים, הראשון מסוגו בארץ, לסיוע בעבודה שוטפת של מזכירות רפואיות: ארגז הכלים שלך בניהול מרפאה או משרד רפואי תקניים.

ספרות מקצועית חובה לכל מרצה, לכל תלמיד, לכל עוסק בתחום. מטרת הספרות המקצועית לשמש כלי עבודה והעברת מידע מקצועי זמין ועדכני. 

עלות כל ספר 50 ₪ + משלוח 15 ₪. לרכישה צרו קשר

דף הבית > אודותי > החזון שלי


יצירת זהות מקצועית למזכירה הרפואית

מאת ידידה גבאי

 

החזון שלי

 ≈ לעצב את דמות מהותית של מזכירה רפואית.

למצב את מקצוע המזכירות הרפואית כיתר המקצועות .

להגדיר תפקידים וסמכויות בתחום המזכירות הרפואית, ליצור היררכיה מקצועית ופונקציות מנחות בעלות ידע וסמכות לשם מתן ייעוץ מקצועי, וכדי ליצור אופציות קידום במערך התפקידים.

להכשיר מנחים מקצועיים מומחים בנושאים הקשורים לעבודת המזכירות הרפואית, ופורום שיעסוק בתכני לימוד והכנת מצגות.

≈ ליצור ספרות מקצועית ייעודית.

מערכת הבריאות משמשת מערכת מרכזית בחיי בני האדם וחיוני שתהא מהטובות ביותר. לא בכדי, רבים מעוניינים להשתלב בתעסוקה בתחום כי התפקיד מאפשר גם ביטוי אישי ונתינה. העוסקים בתחום המזכירות הרפואית, נותני שירות ראשוני, מהווים את חלון הראווה של מערכת הבריאות, קובעים את תדמיתה של המערכת במפגש עם לקוחות ודרך עבודתם. תפקידם החיוני משמש גשר בין כל הגורמים. שירות איכותי, מקצועי ומודע, הניחן בחמלה אנושית יש לו ערך רב בתקשורת המלווה בהקשבה  לצורכי הפונה ומצוקותיו, בסבלנות וברגישות. מתן שירות זו אומנות המושתת על ידע, יחסי אנוש תקינים, רצון לאפשר לזולת לממש את זכויותיו הבסיסיות תוך שמירה על עקרונות ועל כללי התנהגות אתיים.

מהותה ותכליתה של עבודת המזכירה הרפואית היא לאפשר סביבת שירות תומכת עבור הפונה לקבל שירות או טיפול רפואי. מילוי תפקידיה באדיבות וסבלנות, מתוך אמפטיה לסבלם של הפונים, בניסיון להקל עליהם ולשפר את הרגשתם יוצר דיאלוג חיובי, מאפשר פתרונות וחוסך הגעה מיותרת למרפאה. 

הייעוד המקצועי

למצב את דמות המזכירה הרפואית, כשיאמרו מזכירה רפואית, יתייחסו לפונקציה מקצועית בעלת ידע ומיומנות, מכירה את החוקים, פועלת באתיקה ויחסי אנוש. הכוונה להביא סקטור חיוני זה לכדי מצוינות מקצועית, להגביר את תרומתם לרווחה האנושית ולמערכת הבריאות. כמנחילת המקצוע למזכירות רפואיות שקדתי על הכנת ספרות מקצועית ייעודית ומתן מידע עדכני באופן שוטף ומקצועי באתר כהתחברות לכלי מנחה. מהיבט התודעה המקצועית אין קורלציה בין תכני הלימוד בקורסים הייעודיים לעבודה בפועל, ויש צורך לרענן את תכני הלימוד והעמקתם.

כאשת מקצוע טיפחתי ארגז כלים מקצועי עדכני, כתבתי עקרונות אתיים לעוסקות בתחום, בהכרה שהכשרה מקצועית וספרות מקצועית ייעודית תורמים לגיבוש זהות מקצועית ברורה ולקבלת הכרה מקצועית. עיסוק עם היבט של נתינה יש בו שליחות, אף טכנולוגיה ולו מתקדמת ביותר לא יכולה להחליף את מתת האדם.

 המלצה לקוד אתי ייעודי למזכירות רפואיות - מאת ידידה גבאי

קודים אתיים הם תעודת הזהות הערכית והנורמטיבית של הקהילה הארגונית או המקצועית. עובדים במזכירות הרפואיות אשר יפנימו עקרונות אתיים ייעודיים, ימצבו את מעמדם המקצועי בין יתר המקצועות וידגישו את מחויבותם כנותני שירות בסיסיים.
סקטורים מקצועיים ונותני שירות הפועלים על פי קודים אתיים, נתפסים כמקצוענים הפועלים ברוח אמנת שירות ומחויבות לפעול למען האינטרסים של האחר.
הסמכה מקצועית - המקצועיות מתחילה עם הכשרה מתאימה ותעודת הסמכה. "תולדות המקצוע" מציינים את התפתחות המקצועות, אשר מרביתם התפתחו תוך כדי עיסוק בתחום, ביצוע העבודה בפועל תרם לרכישת מיומנויות ללא הכשרה מוקדמת. השוליות בבתי המלאכה רכשו את התואר המקובל רק אחרי שעברו את כל שלבי המלאכה ורכשו ידע מקצועי ומיומנות תוך ביצוע העבודה. עם התפתחות עידן התיעוש נדרשה הכשרה מוגדרת, נפתחו מסלולי לימודים מתוכננים ובחינות גמר, בסיומם קיבלו הלומדים תעודה המסמיכה אותם לעסוק במקצוע. תוך כך נאסר ע"פ חוק להעסיק עובד ללא הכשרה מקצועית וללא תעודת הסמכה רלוונטית.
הכשרה מוקדמת משמעה- מקצועיות ו"תעודת הסמכה", המקנה רישיון לעסוק בתחום.
השתלמות יזומה במהלך העבודה, מסייעת לשכלל שיטות עבודה, מעמיקה מחויבות כלפי מקבלי השירות ומגדילה את התרומה לארגון.
מזכירה רפואית, בעלת הסמכה מקצועית, השתלמות שוטפת תשפר את מיומנויותיה ותעמיק את תובנותיה, אלו יתרמו לאיכותה המקצועית ויקרינו מקצועיות ואתיקה הן למקבלי השירות והן לעמיתים בסביבת עבודתה.
מזכירה רפואית אשר מגלה מעורבות והזדהות בתהליכי העבודה, המגלה עניין וסקרנות מקצועית בחידושים רפואיים ושיטות רפואיות מתחדשות, מתוודעת ליישומים בתחום ניהול המשרד הרפואי, משתלמת ומתייעצת, רוכשת ידע ומיומנויות שירות מתקדמות, מבקרת במתקנים רפואיים אחרים, אינה קופאת על השמרים, ולא תחוש שחיקה ומונוטוניות, הזדהותה עם המערכת תתגבר ותרומתה המקצועית תגדל.
המזכירה הרפואית נוטלת אחריות כחלק מהצוות הטיפולי, בעיסוקה היא יוצרת אוירה שירותית למען, ובעשייתה היא מאפשרת סביבת טיפול הולמת למקבל השירות.
שליחות - עבודה במערכת הבריאות נתפסת כשליחות. מזכירה רפואית שעבודתה נתפסת בעיניה כשליחות, תעשה למען האינטרסים של הנזקקים לשירותי בריאות, תוך צניעות ורצון טוב לפתור ולסייע.

תרומתם של עקרונות אתיים

 1. אתיקה מתייחסת לעשייה הנכונה, העשייה לטובת האינטרסים והצרכים של מקבל השירות.

2. אתיקה מתייחסת להיבט המקצועי, ידיעת חוקים ונהלים, ידיעת סדר העבודה, נתינת שירות מתוך רצון טוב ואמפטיה, ומתוך רצון להביא לפתרון הטוב ביותר.

3. קודים אתיים מייצגים את תכונות האופי וההתנהגויות אליהן צריך לשאוף איש המקצוע.

4. קודים אתיים הם כללים ברורים לגבי המותר והאסור לעובדים לבצע במסגרת עבודתם, ערכי יסוד לדרכי התנהגות מקובלות או לא מקובלות.

5. קודים אתיים הם עקרונות, ערכים וכללי התנהגות לעשיית המעשה הראוי שחובה לעשותו.

6. על פי פרופ' אסא כשר: "כשקהילה מקצועית מגבשת לעצמה תפיסה מלאה ומדויקת בדבר האידיאל המעשי של ההתנהגות במסגרת המקצוע, מעלה אותה על הכתב בדמותו של קוד אתי, מאמצת אותו כקוד מחייב באופן אתי ונוקטת צעדים להטמעתו ברחבי הקהילה, היא מעלה את עצמה במעלותיו של סולם העיסוק שלה באתיקה של עצמה". קיום קוד אתי מקצועי מהווה סימן מובהק להיותו של המקצוע בו מדובר בגדר פרופסיה.

מטרת יישום הקודים האתיים

א. לכוון את התנהגותם של נושאי המשרות והעובדים, לקבוע סטנדרטים לדרך התנהלותם ופעילותם בארגון.
ב. לטפח תרבות שירות המבוססת על יושרה ואחריות חברתית, ולתרום להתגבשות חברה איכותית וטובה.

הקוד האתי בארגון ככלי להגדרת ערכי הארגון

1. אתיקה מקצועית מעבירה מסר חיובי לעובדים, יוצרת אוירה של נתינה ואהבת הזולת, ועשייה למען.

2. הטמעת עקרונות אתיים בארגון משמעה ערכיות, לארגון יש אינטרס שהעובדים יפנימו את הקוד האתי כי המוניטין שלו קשור בכך, באמצעותם הוא משתקף בעיני הציבור ועל פיהם נקבעת דעת הציבור.

3. הטמעת אתיקה ברוח חזון הארגון וערכיו, משפרים את יכולת הארגון לשרוד לאורך זמן, להתקיים בכבוד ואף לשגשג.

4. תוכנית אתיקה מאפשרת הלימה בין האינטרסים של הארגון לבין האינטרסים של מחזיקי עניין שונים.

5. עקרונות אתיים מסייעים ואפקטיביים במתן פתרונות במצבים מורכבים כאשר ישנה דילמה, וגם במצבים פחות מורכבים.

6. תחושת שליחות, צניעות, השקעת מאמצים למציאת פתרונות הולמים ביחס לאדם ולסיטואציה בו נמצא, תורמים להתנהלות אתית ומעצימים את נותני השירות.

7. כיבוד ערכים אתיים יוצרת גישה חיובית ותורמת לרמת השירות, לניהול העבודה תוך דיוק וגילוי אחריות, לכיבוד חוקים ותקנות, ולכיבוד זכויותיו של הפונה.

8. קוד אתי מקצועי מהווה מערכת ציפיות, באמצעותן נשפט איש מקצוע, על ידי עמיתיו ועל ידי לקוחות הארגון והציבור הרחב.

9. עידוד התנהגות אתית בסביבה מקצועית תורמת לרווחה הדדית של נותן השירות ומקבל השירות.

10. מחקרים של ארגון אמריקאי (ERC-Ethics resource center) משנת 1994 ומשנת 2000 הצביעו על שיפורים כאשר הופעלה תוכנית אתיקה בארגון:

א. אוירה חיובית ועליה בנכונות עובדים למתן פתרונות הולמים.
ב. ככל שההנהלה, העובדים הבכירים והעמיתים התנהגו באורח אתי יותר, הדבר תרם לעלייה בשביעות הרצון של העובדים ממקום עבודתם.

זהות מקצועית של המזכירה הרפואית

1. מהותה ותכליתה של עבודת המזכירה הרפואית לאפשר סביבת שירות תומכת עבור הפונים, מקבלי השירות, ועבור הצוות המטפל, נותן השירות.

2. מזכירה רפואית מסייעת לנזקק לשירותי בריאות באופן הגשת השירות, במתן ייעוץ ובהפניה לשירות רפואי מקצועי תוך שימוש בידע מקצועי אדיבות וסובלנות.

קוד אתי ייעודי של המזכירה הרפואית מצביע על מקצוענות ומחויבות ומשפיע ב-3 מישורים:

 • רכישת אמון הציבור הרחב וקבלת הערכתו.

• מגביר את איכות השירות ושמירת כבוד מקבל השירות.

• מייצב את מעמדה של המזכירה הרפואית כבעלת פרופסיה.

שינוי הגדרת התפקיד

בשנת 1950, עת הטמיעו את מקצוע "המזכירה הרפואית" במערכת הבריאות, המטרה המוצהרת הייתה לתת שירות לרופאים ולצוות הסיעוד העמוסים במטלות רפואיות ובטיפול מעשי בחולה: "המזכירה הרפואית היא כוח עזר חדש שנועד להקל מעומס עבודת הרופאים והאחיות בבית החולים. הצורך בכוח עזר זה נתהווה מחמת המחסור החמור בכוח אדם לצוות הרפואי אשר נוסף לעומס מלאכתו המקצועית הוא כורע תחת נטל עבודת התיעוד והרישום, קביעת תורים, קשר עם מכונים רפואיים מקצועיים וכו'...ניסיון עבודת המזכירה הרפואית שנרכש במספר מחלקות בבית חולים בילינסון ובתי חולים אחרים של קופת חולים, הוכתר בהצלחה ומאפשר לרופאים והאחיות להקדיש את כל זמנם ומרצם להעמקת עבודתם הקלינית והרפואית מחקרית." (י. רואני, על המשמר, 6.5.1969).
כיום, מטרת המקצוע מכוונת ללקוח, וזו צריכה לבוא לידי ביטוי גם בקוד אתי, המטרה המוצהרת מכוונת לתת שירות, בגובה העיניים, לפונה, לחולה, למטופל, ללקוח, ולכל נצרך לשירותי בריאות.
החלטות נובעות ממניע, המניע תורם לשלמות ההחלטה. בטיפול למען החולה, צרכיו ורצונו צריכים להיות במרכז, ויש לפעול למען האינטרסים הלגיטימיים שלו, לפעול ל"טובת המטופל" בכפוף לחירותו וחופש בחירתו".

מתן שירות למען

1. דורש רמת רצון גבוהה לתת שירות סביר.
2. דורש להקשיב למהות הבקשה.
3. דורש להשתמש ביכולת המקצועית לטובת מקבל השירות.
4. דורש מוכנות לקבל החלטות לגבי מקבליי השירות.
5. דורש לדעת נהלים וחוקים המסייעים בהגשת פתרונות לנזקקים.

עקרונות אתיים במזכירות הרפואית

1. משקפים את ערכי המקצוע ומגדירים את האחריות של נושאות התפקיד במזכירות הרפואית בעבודתן.
2. מחייבים מתן שירות המושתת על ידע מקצועי, מיומנות מקצועית, יחסי אנוש תקינים, וניסיון עבודה.
3. מאפשרים לפונים לממש את זכויותיהם הבסיסיות.

מחויבות לתפקיד

1. מחויבות דורשת בניית קוד אתי ייעודי לעוסקות בתחום המזכירות הרפואית והפיכתו ל"אמנת שירות".
2. מחויבות דורשת מקצועיות, ידיעת מכלול חוקים ונהלים הקשורים לתפקיד, ומיומנות לפעול לפיהן.
3. מחויבות דורשת פיתוח חשיבה אקטיבית לפתרון בעיות וקונפליקטים הצצים במהלך נתינת השירות והפניית הנזקקים לפי צרכיהם.

אחריות הארגון - הכנת תוכנית להטמעת כללי אתיקה

אחריות-על של הארגון, לבנות תוכנית אתיקה ולהנהיג קודים אתיים אחידים המדגישים אחריות חברתית, סולידאריות, יושרה ואמינות, ולהפיצם בקרב העובדים, ובמקביל ליצור תוכנית בקרה ואכיפה ליישום קוד אתי. למנות גוף ייעודי בראשו אחראי אתיקה אשר ינחה בארגון וידריך בכללי האתיקה.

1. ליצור מחויבות לתהליך בקרב כל עובדי הארגון, מן הבכירים ועד לזוטרים.

2. להטמיע עקרונות אתים בחשיבה ובתרבות הארגונית ולהעמיק את המודעות בקרב עובדי הארגון.

3. לנסח כללים להתנהגות אתית מקצועית, בשיתוף נושאות תפקיד במזכירות הרפואית, עם ייעוץ מקצועי ומשפטי בהתאם. במטרה שאלו ישמשו אותן בעת מתן שירות ובמצבים שעולות דילמות.

4. להתאים נהלים ותהליכי עבודה כולל מנגנוני בקרה ואכיפה בהתאם לאופיו ולתחומי פעולתו של כל עובד בארגון.

עקרונות מנחים להכנת תוכנית אתיקה למזכירה הרפואית

עקרון כללי - ליצור הלימה בין האינטרסים של הארגון לבין האינטרסים של נזקקי השירות.

עקרון א' – קידום טובתם ורווחתם האנושית של נזקקי הבריאות

1. מזכירה רפואית תאפשר לפונים מידע על מכלול השירותים הקיימים.

2. מזכירה רפואית תאפשר לפונים מידע על זכויותיהם כנזקקי בריאות.

3. מזכירה רפואית תעשה כל שביכולתה, בצורה אחראית, למנוע סבל או להקטינו, למנוע נזק אפשרי או למזער אותו ככל הניתן, לאפשר פתרונות סבירים ומענה לנזקק לשירותי בריאות, לממש את זכויותיו. ותפעל לקידום האינטרסים והצרכים הבסיסיים שלו.

4. מזכירה רפואית תפעיל שיקולים מקצועיים מתוך כבוד לאדם, לערכיו, לזכויותיו, להגדרתו העצמית ולאוטונומיה שלו.

5. מזכירה רפואית תמסור מידע רפואי, תוך שיקול דעת מקצועי, על פי הוראות החוק או בהסכמת הלקוח ו/או מיצגיו החוקיים.

6. מזכירה רפואית תקפיד על קבלת "כתב ויתור על סודיות רפואית" מטעם המטופל המגדיר על מה מוותר והיקף המידע, ולמי מוותר.

7. מזכירה רפואית תברר עם המטופל מהו היקף הגילוי שהוא מסכים לגלות כאשר אלו לא הוגדרו בטופס, ולהפנות תשומת לבו לרישומים שאינם קשורים לדבר שלמענו חתם החולה על טופס הויתור ואשר הצנעה יפה להם.

8. כאשר מזכירה רפואית נדרשת למסור מידע ולהפר את הסודיות הרפואית על פי חוק עליה ליידע את הלקוח ולפעול ככל יכולתה לצמצם עד למינימום את הפגיעה בפרטיות של הלקוח.

9. כאשר הלקוח איננו כשיר לתת הסכמה (קטין או פסול דין) על מזכירה רפואית לבקש ולקבל הסכמה ממי שמוסמך כחוק לתת הסכמה זו, עם זאת עליה להסביר ללקוח שיש לו זכות להביע דעה ולעתים ניתן להתחשב בדעתו תוך התחשבות בהעדפותיו ובטובתו על פי הוראות החוק.

10. בטפלה בפנייה של חולה קטין או בלתי כשיר מבחינה חוקית אחרת, עליה לוודא הסכמה של נציג שהוסמך כדין. כאשר הדבר רלבנטי וככל שניתן בהתאם לכשירותו, תאפשר מעורבותו של הקטין החולה בקבלת החלטות בנוגע אליו. קטין חולה שאינו כשיר מהיבט חוקי, אך יכול לקבל החלטה רציונאלית, החלטותיו יכובדו, והוא יהיה זכאי לבקש העברת מידע לפרקליט המייצג את רצונו.

11. במצבים של קטינים שהוריהם מצויים בסכסוך, בתהליכי פירוד או בגירושין, מזכירה רפואית תקבל מראש, בכתב, את הסכמת שני ההורים להעברת המידע המבוקש.

12. במידה ואין אפשרות ליצור קשר עם אחד ההורים או לקבל הסכמתו להתערבות, מזכירה רפואית, תפנה לפקידת סעד לחוק נוער או לבית משפט לענייני נוער על מנת לאפשר העברת המידע בהסכמת הורה אחד בלבד.

13. מזכירה רפואית תכבד את רוח "חוק זכויות החולה התשנ"ו 1996" המאפשר למטופל למנות לעצמו בא-כוח מטעמו (16א.ב) ובמצבים נדרשים תיידע את הנזקקים, מראש, על זכותם החוקית כדי לסייע בידם ובידי משפחותיהם בהמשך האשפוז עת יזדקקו לכך ולא יוכלו לנקוט בצעד זה מפאת מצב נפשי של הפונה.

14. מזכירה רפואית תאפשר מידע על זכויות וחובות לאוכלוסיות מטופלים, בעיקר בתחום בריאות הנפש והחולי הכרוני הזקוקים לתמיכה וליווי של קרוביהם, תעודד תמיכה ותגייס את בני המשפחה תוך הקפדה על כבודם וחירותם.

15. מזכירה רפואית תפעל מתוך מקצועיות ותאפשר מידע ושירות המבוססים על ידע והבנה.

16. מזכירה רפואית תכיר את הנהלים והחוקים על פיהן מתנהלת המערכת, תבין את תהליכי העבודה הקשורים לאופי עבודתה, תדע את נהלי הדיווח, תשמור על כבוד האדם וצנעת חייו, תשמור על הסוד הרפואי, ותדע את כללי העברת מידע רפואי למטופל לקרוביו או לגורמים מטפלים, על מנת להגן על האינטרסים הלגיטימיים שלו, וכדי להימנע מגרימת נזק מחוסר ידיעה או מיומנות לקויה.

17. בעת העתקת מגורי המטופל למקום אחר או במעבר לקופה מבטחת אחרת, מזכירה רפואית תנקוט אמצעים סבירים להמשך הטיפול ומתן השירותים אצל הגורמים המטפלים בהמשך.

עקרון ב' - מקצועיות

1. על מזכירה רפואית לאסוף נתונים למאגרי המידע, באופן אמין, שלם ומרבי.

2. על מזכירה רפואית לפעול על פי סטנדרטים גבוהים של ידע ומיומנות מקצועית, מתוך הבנת המטופל וצרכיו והכרה בזכויותיו הלגיטימיות, תוך לקיחת אחריות אישית על עשייתה המקצועית.

3. על מזכירה רפואית להתייעץ עם עמיתים למקצוע, ואחרים במגמה לשמור על רמה מקצועית נאותה ושימוש במשאבים עדכניים.

4. על מזכירה רפואית להקפיד ולהתעדכן בנהלים רלבנטים לשירות אותו מעניקה, לרכוש מיומנויות מקצועיות, להפנים חוקים ואתיקה מקצועית.

5. במקום שטרם גבשו קוד אתי ייעודי תפעיל שיקול דעת ותדגיש אחריות מקצועית המבוססת על ידע מקצועי ותנקוט אמצעי זהירות הולמים.

עקרון ג' - יושרה

1. מזכירה רפואית תפעל מתוך יושרה, במכלול פעילותה בארגון, במתן שירות, באיסוף נתונים, במחקר ובהוראה ובעיסוקיה המגוונים.

2. מזכירה רפואית תפעל בהגינות ותוך כיבוד הזולת, בעת העברת דיווח, על פי דין או בכפוף לבקשה חוקית, ותמנע מהולכת שולל והטעייה בעת הצגת מידע הנתון לסמכותה.

3. מזכירה רפואית תהא מודעות לאופייה ותפעל לצמצם, ככל האפשר, השפעות שליליות של אלה על תפקידה.

4. מזכירה רפואית לא תנצל את כוחה לשלילה ותעשה ככל יכולתה לטובת הפונים.

5. מזכירה רפואית תימנע מכל התנהגות או פעולה שאינם עולים בקנה אחד עם הקוד האתי של המקצוע ועלולים לפגוע בארגון, בלקוחות ובכבוד המקצוע.

עקרון ד' - אחריות חברתית

1. מזכירה רפואית תגלה אחריות חברתית ומקצועית. חברתית: תגלה פתיחות ואדיבות ביחסיה עם עמיתים לסקטור כאשר תתבקש לסייע, בהעדרה תנחה מזכירה עמיתה לעשות פעולות הכרחיות במחלקתה. מקצועית: תדאג לרווחת המטופל, לכבדו כאדם ותאפשר את זכויותיו הלגיטימיות.

2. מזכירה רפואית תשתף פעולה, כאשר הדבר נדרש מהיבט מקצועי, עם עמיתים ובעלי תפקיד נוספים במטרה לשרת את הלקוחות בצורה מועילה ומתאימה.

3. מזכירה רפואית תגלה יחס סולידארי וקולגיאלי כלפי עמיתיהם למקצוע, תשתף איתם פעולה בתחום המקצועי ותאפשר יחסי הבנה וכבוד הדדי.

4. מזכירה רפואית תכבד בני אדם באשר הם ותהא מודעות להבדלים אישיים ותרבותיים חברתיים בין בני אדם. בעבודתה, מול קהל פונים מרקעים שונים, תתאים את שיטות עבודתה לאופיים ולצורכיהם המיוחדים של נזקקי הבריאות ומבקשי השירות.

5. מזכירה רפואית תהא מודעת לאחריותה המקצועית, בשרתה קהל פונים, תיישם מיומנות מקצועית ותביא לידיעת הפונים את זכויותיהם במטרה להגביר את רווחתם כאדם.

6. על מזכירה רפואית לדעת נהלים וחוקים, ושירותים קיימים, כדי לסייע בהגשת פתרונות סבירים, ולהשתמש בסמכויותיה וביכולותיה המקצועיים לעשות לטובת מקבל השירות.

7. מזכירה רפואית תעשה כל שביכולתה לשמור על כבוד המקצוע, ועל כבוד הקהילה המקצועית, ותגביר את הסולידאריות המקצועית.

8. מזכירה רפואית תענוד תג זיהוי בו יצוין שמה ותפקידה בצוות, לצורך תקשורת עם מקבלי השירות ולנוחיותם ובכך תשמש דוגמה לעובדים נוספים.

9. מזכירה רפואית הפועלת על פי כללי אתיקה, מעודדת גישה והתנהגות אתית גם אצל עמיתים ואנשי מקצוע הסובבים אותן. 

ידידה © 2007-2010 | XHTML | CSS | מפת אתר